Belangrijke mededeling maatregelen Coronavirus! – Tandartspraktijk Bantje – Barendrecht

Belangrijke mededeling maatregelen Coronavirus!

In navolging van de richtlijnen van onze beroepsgroep zullen wij vanaf donderdag 7 mei ons reguliere programma rustig aan oppakken. Alle geplande afspraken zullen zonder tegenbericht weer doorgaan en wij zijn dan ook volgens onze normale openingstijden bereikbaar. U bent harte welkom!

 

Let op:

Het beleid dat wij volgen, is dat wij alleen mensen in de praktijk toelaten waarvan wij met vrij grote zekerheid weten dat ze gezond zijn.
Als u daarom op een van de volgende vragen ‘ja’ antwoordt, dan verzoeken wij u om uw afspraak minimaal 24 uur van te voren te annuleren dan wel te verzetten.

• Heeft u nu corona?
• Heeft u nu huisgenoten/ gezinsleden met corona?
• Bent u genezen van corona korter dan twee weken geleden?
• Heeft u 1 of meerdere van de volgende symptomen: verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (> 38°C)?
• Heeft u huisgenoten/ gezinsleden met deze symptomen?
• Bent u in thuisisolatie?
• Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een verstandelijke beperking?

 

Nog wat extra aanwijzingen:

– Kom niet te vroeg, dus liefst vlak voor de afspraaktijd bij ons binnen.
– Volg de aanwijzingen op.
– Kom alleen naar uw afspraak, indien strikt noodzakelijk mag maximaal 1 ouder of begeleider mee naar binnen komen.
– Komt u met uw gezin dan kunt u om de beurt naar binnen, anderen wachten in de wachtkamer of buiten de praktijk.
– Verlaat na uw behandeling zo spoedig mogelijk de praktijk.

 

In de praktijk houden wij ons, zoals gebruikelijk, aan de Richtlijn Infectiepreventie in Mondzorgpraktijken en hebben wij daarbij aanvullende hygiënemaatregelen genomen.