Algemene informatie – Tandartspraktijk Bantje – Barendrecht

Algemene informatie

Behandeling
Behandelingen geschieden volgens afspraak. Bij een controle-afspraak is het slechts incidenteel mogelijk ook meteen een uitgebreidere behandeling te verrichten. Vriendelijk verzoeken wij u contact met ons op te nemen indien een uitgebreidere behandeling waarschijnlijk is. Wij kunnen dan beoordelen of in geval van een bestaande afspraak voldoende tijd beschikbaar is.

Gezondheidsvragenlijst
Indien u voor het eerst in de praktijk komt zullen wij u een gezondheidsvragenlijst overhandigen. Wij verzoeken u deze zo volledig mogelijk in te vullen. Namen van door u gebruikte medicijnen zijn soms lastig, u kunt thuis hiervan een lijstje maken en dit op een ander tijdstip aan ons overhandigen. Regelmatig zullen wij u vragen naar veranderingen in uw gezondheid en medicijngebruik, wij verzoeken u óók alert te zijn op het doorgeven van eventuele wijzigingen. Kennis van uw gezondheid is voor ons van groot belang, o.a. voor de volgende redenen:

* Sommige behandelingen kunnen zonder voorzorgsmaatregelen niet of beperkt worden uitgevoerd.
* Voor te schrijven pijnstillers kunnen soms niet in combinatie met uw andere medicijnen.
* Voorkomen van allergische reacties.

Wachttijden
Vanzelfsprekend streven wij ernaar op tijd te werken en wachttijden tot een minimum te beperken. Helaas is uitloop van een behandeling niet altijd even voorspelbaar, iedere patiënt heeft een eigen verhaal. Pijnklachten moeten ook worden verholpen, helaas soms tussen afspraken door. Ondanks mogelijke uitloop van een voorgaande afspraak zal de behandeling die voor u staat niet worden ingekort, voor iedereen geldt dezelfde aandacht. Van uw kant verzoeken wij u op tijd te komen en klachten die een mogelijk uitgebreidere behandeling vergen van te voren aan te geven.

Annuleren behandeling
Indien u een afspraak wilt afzeggen dient u dit tenminste 24 uur van te voren te doen. Indien de praktijk niet bereikbaar is, kunt u uw bericht achterlaten op het antwoordapparaat. Uitsluitend in een vakantieperiode kunt u het antwoordapparaat niet inspreken. Vanzelfsprekend kunt u ook per e-mail uw afspraak annuleren. Mogen wij u er aan herinneren dat afspraken die niet minstens 24 uur voor de behandeling worden geannuleerd, zullen worden doorberekend.